LOGO
Rapé Ceremonie Terapie zvukem a vibracemi Vegan & RAW
Banner image

Rapé ceremonie

Rapé je jednou z pradávných medicín indiánských kmenů amazonsé oblasti. Rápé je směs bylin, kvítků, kůr, dřevin, tabáků a jejich popelů, které jsou pečlivě vybrány, sklizeny, usušeny, případně spáleny a rozemlety na velmi jemný prášek, který pak po fouknutí do nosních dírek přináší pozitivní účinky lidskému tělu na fyzické, duchovní a emocionální úrovni. Rapé poskytuje příjemci příležitost nahlédnout na svůj život z jiného úhlu pohledu, bez emočních či myšlenkových vzorců vypěstovaných, nebo ukotvených v průběhu tohoto, nebo minulých životů.

Rapé je podáváno při posvátné ceremonii, na kterou je vhodné se připravit bezmasou stravou, omezením příjmu cukru a soli a abstinenci od alkoholu, a to alespoň v den plánované ceremonie, nejlépe 3 dny předem.

Rapé je velmi moudrá medicína, která neléči člověka samotným práškem, ale dokáže člověku ukázat cestu, kterou se vydat, dokáže člověka rozvzpomenout se na to, že se umí léčit sám a jak. Krom výrazných léčivých účinků na tělo je rapé po tisíciletí ceněno především pro svůj léčivý účinek na duši. 8 z 10 nemocí, kterými jsme si všichni doposud prošli bylo způsobeno psychosomaticky, jinými slovy většina našich nemocí je způsobena kroky, které konáme v nesouladu s naší duší. Rapé je velmi účinné v odhalení těchto situací a ve změněném stavu vědomí i nabídne nejpřímější způsob nápravy.

Pokud správně použito, rapé může být i silný atraktor - přitahovač a je velmi vhodné jej použít jako podpůrný prostředek při vizualizačních meditacích, kterých pro Vás přímo na míru mohu připravit širokou škálu.

Pro rezervaci termínu volejte na tel. 774 645 520.